Investiční fond

Aequitas Capital Investment SICAV a.s.
Aequitas Restructuring and Development podfond

Stavíme horské apartmány, ne vzdušné zámky. Cílem naší práce je stabilní zhodnocení Vašich investic především díky úzké spolupráci se zkušeným týmem developerů, právníků, ekonomů a architektů. Staňte se součástí našeho fondu! Fond je obhospodařován a administrován DELTA Investiční společností, a.s., která podléhá dohledu České národní banky.

Naše cesta

Efektivní zhodnocení vašich financí

Hlavním předmětem naší činnosti jsou investice do nemovitostních projektů na českých horách. Budujeme síť apart-hotelových rezidencí. V příštích několika letech se jedná o velmi stabilní investiční odvětví, a to i v důsledku pandemické situace. Poptávka po tzv. druhém bydlení na horách stále roste.

Proč investovat s námi?

Zhodnocení vašeho volného kapitálu

1

Účelná investice

Zaměřujeme se na developerské projekty na českých horách. Právě unikátní lokalita je stěžejním faktorem naší, ale také vaší investice.

2

Bezprostřední příležitost

Současná situace přeje investicím do nemovitostních projektů. Na českých horách se jedná o příležitosti, které se nebudou opakovat.

3

Rovnovážné zhodnocení

Výnosy z prodeje horských apartmánů umožňují stabilní zhodnocení investice v dlouhodobém horizontu pěti let.

Investiční strategie

Náš plán pro budoucnost

Předmět investování

Vykupujeme komerční nemovitosti na atraktivních místech českých hor, které nejčastěji fungovaly nebo stále fungují jako ubytovací zařízení. Na základě odborné analýzy tyto nemovitosti buď rekonstruujeme, nebo demolujeme a stavíme na jejich místě nové.

Postup výběru nemovitostí

Jedná se o objekty, které svými standardy neodpovídají nárokům moderní doby, často jsou už prakticky nefunkční. Pro jejich majitele je pak většinou prodej nemovitosti ideální volbou. Vždy také chceme, aby nový projekt přinesl svému okolí benefity, ne problémy.

Jasný potenciál

Zaměřujeme se výhradně na výstavbu apart-hotelových rezidencí, většina apartmánů jde do volného prodeje. Zájem o ně jsme si už ověřili na projektu Mlýn Herlíkovice, kde výstavba začala v létě 2021 a v listopadu 2021 byla polovina apartmánů rezervována.

Komplexní řešení

Naše projekty ale nejsou jen betonové krychle, které kompletně rozprodáme a jdeme dál. Zkušení architekti navrhují budovy tak, aby nepoškodily ráz okolí. Součástí rezidenčních projektů jsou navíc také nebytové prostory - restaurace, welness, lékárny, ordinace a další.

Reálná hodnota v nemovitostech

Developerské projekty fondu

Aequitas Restructuring and Development podfond

Aequitas Capital Investment SICAV a.s.

Orgán dohledu

Česká národní banka

Obhospodařovatel a administrátor fondu

DELTA Investiční společnost, a.s.

Depozitář

Československá obchodní banka, a.s.

Auditor

APOGEO Audit, s.r.o.

Zaměření fondu: Horské nemovitosti,
restrukturalizační projekty
Veřejná obchodovatelnost: Ano
Právní forma: Akciová společnost s proměnným základním kapitálem Vstupní poplatek: 0 - 3 %
Minimální investice: 1 000 000 CZK,
alternativně 125 000 EUR
Doporučený inves. horizont: 5 let
Odkup investičních akcií: Do 12 měsíců od žádosti klienta *Očekávaný průměrný výnos: 
(při době dodržení 5 let)
6,92 % p. a. (PIA);
10,20 % p. a. (VIA);
Výstupní poplatek: 20 % při odkupu do tří let;
0 % při odkupu po třech letech
Obhospodařovatel a administrátor fondu: DELTA Investiční společnost, a.s.
Typy investičních akcií: Prioritní (PIA), výkonnostní (VIA) Depozitář: Československá obchodní banka, a.s.

*Výnos podléhá investičnímu riziku a návratnost investované částky není zaručena a že se jedná o odhadovaný budoucí výnos, který není zárukou skutečných výnosů.

Fond je administrován a obhospodařován DELTA Investiční společností, a.s., která podléhá dohledu České národní banky. Investorem Fondu se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Náš tým

Členové dozorčí rady fondu

JUDR. Jan Langmeier

Zakladatel a předseda dozorčí rady

MGR. Filip Shrbený

Člen dozorčí rady

ING. Jan Kollert

Člen dozorčí rady

Statutární orgán – představenstvo

Pro investory

Důležité informace a dokumenty

Kontaktujte nás

Zajímá vás tato investice?